Молитва тропарь и кондак сергию радонежскому

Постараемся детально ответить на вопрос: молитва тропарь и кондак сергию радонежскому на сайте: молитва-богу.рф - для наших многоуважаемых читателей.

Молитва тропарь и кондак сергию радонежскому

Преподобному Сергию, игумену Радонежскому (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь обретение мощей, глас 8:

О т ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне/ и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися:/ му́жески в пусты́ню всели́лся еси́,/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси́./ Тем, быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих к тебе́ ве́рою,/ и исцеле́ния всем подая́ оби́льно.// О́тче наш Се́ргие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь обретение мощей, глас 4:

Д несь пресве́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́, / я́ко светолу́чными заря́ми, мо́лниями чуде́с твои́х осия́емь, / всю вселе́нную созыва́ет / похвали́ти тя, Богому́дре Се́ргие; / пречестна́я же и сла́вная оби́тель твоя́, / ю́же во и́мя Святы́я Тро́ицы мно́гими труды́ твои́ми созда́л еси́, о́тче, / иму́щи в себе́ стада́ учени́к твои́х, / весе́лия и ра́дости исполня́ется. / Мы же, пра́зднующе пресла́вное обре́­тение честны́х моще́й твои́х, в земли́ со­крове́нных, / я́ко цвет благоуха́нен и кади́ло благово́нно, /любе́зно я́ лобыза́юще, разли́чная исцеле́ния прие́млем / и твои́ми моли́твами грехо́в проще́ния сподобля́емся, / о́тче преподо́бне Се́ргие, / моли́ Святу́ю Тро́ицу // спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь на преставление, глас 4:

И́ же доброде́телей подви́жник,/ я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га,/ на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней,/ в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твои́м ученико́м;/ те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух,/ Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́./ Но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад твои́х,// Се́ргие преподо́бне, о́тче наш.

Ин тропарь на преставление, глас 8:

В чистоте́ жития́ исто́чник слез твои́х, испове́дания трудо́вныя по́ты совокупи́л еси́, и купе́ль духо́вную источи́л еси́, свяще́нный Се́ргие, преподо́бне, омыва́вши сугу́бстве творя́щим любо́вию па­́мять твою́ скве́рны обоя́мы душе́вныя и теле́сныя. Сих ра́ди, ча́да твоя́ су́ще, вопие́м ти: моли́, о́тче, Святу́ю Тро́ицу о душа́х на́ших.

Кондак обретение мощей, глас 8:

Д несь я́ко со́лнце пресве́тло,/ возсия́вше от земли́, честны́я мо́щи твоя́ нетле́нны обрето́шася,/ я́ко благоуха́нный цвет, мно́жеством чуде́с сия́юще,/ и всем ве́рным источа́юще разли́чная исцеле́ния,/ и веселя́ще избра́нное твое́ ста́до,/ е́же му́дре собра́в, до́бре па́ствил еси́./ О ни́хже и ны́не Тро́ице предстои́ши, моля́ся,/ и во́инству победи́тельная на враги́ дарова́ти да вси́ вопие́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Ин кондак обретение мощей, глас 8:

В зира́юще на предлежа́щий честны́й твой гроб, / в не́мже скры́ся, я́ко многоце́нное сокро́вище, свято́е трудолю́бное твое́ те́ло чистоты́, / мы, ча́да твоя́ су́ще жа́лостная, / в удивле́нии еди́н со еди́нем веща́юще, вопие́м: / о́тче наш Се́ргие, моли́ Святу́ю Тро́ицу // и нам спасти́ся, твои́м ча́дом.

Ин кондак на преставление, глас 8:

Х ристо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довав,/ вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дел еси́,/ и я́ко со́лнце Отече́ству твоему́ возсия́л еси́;/ тем и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Ин кондак на преставление, глас 8:

Я́ ко безпло́тным равножи́тель всех преподо́бных превозше́л еси́ по́стническими труды́ и бде́нии моли́твенными, му́дре Се́ргие, тем восприя́л еси́ от Бо́га исцели́ти неду́ги и прогони́ти бе́сы и того́ ра́ди вопие́м ти: ра́дуйся, о́тче преподо́бне Се́ргие.

О свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и Небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лия име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблу́дшим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́менного жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Се́ргие вели́кий! Не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упасл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся, е́же моли́тися о нас Всеми́лостивому Бо́гу о по́льзе душ на́ших, и испроси́ти вре́мя на покая́ние, и о невозбра́нном преи́тии от земли́ на Не́бо, мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Новости

  • 22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

  • 08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Молитва тропарь и кондак сергию радонежскому

О священная главо, Преподобне и Богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою, и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся, и Небесныя Силы приобщивыйся, но и от нас духом любве своея не отступивый и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия. Испроси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, а от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делах благих преуспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго Суда шуия части избавится, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Молитва вторая

О священная главо, Преподобне отче, преблаженне Авво Сергие великий! Не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имея дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко Господу и не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас, недостойных у Престола Вседержителева и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва, аще бо и телом преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих, и всякия прелести бесовския, и козней диавольских, пастырю наш добрый; аще бо и мощей твоих рака пред очами нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с Небесными Силами, у Престола Вседержителя предстоящи, достойно веселится. Ведуще бо тя воистинну и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся, еже молитися о нас Всесильному Богу о пользе душ наших, и испросити время на покаяние, и о невозбранном преитии от земли на Небо, мытарств же горьких, бесов, воздушных князей и вечныя муки избавитися, и Небесному Царствию наследником быти со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу. Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва третья

Молитва четвертая

О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас (имена) милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар всем и коемуждо благопотребен и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Тропарь, глас 4-й

Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником. Темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Егоже действием светло украшен еси; но яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие, Преподобне отче наш.

Как истинный воин Христа Бога, добродетелей исполненный, усердно боролся со страстями в жизни временной, в славословии, в бдениях и посте примером являясь для своих учеников. Поэтому и вселился в тебя Пресвятой Дух, благодатными дарами Которого ты был пышно украшен. Но как имеющий дерзновение ко Святой Троице, помни о стаде, которое ты мудро собрал, и не забудь, как обещал, посещать детей своих, Сергий, Преподобный отче наш.

Кондак, глас 8-й

Христовою любовию уязвився, Преподобне, и Тому невозвратным желанием последовав, всякое наслаждение плотское возненавидел еси, и яко солнце Отечеству твоему возсиял еси, тем и Христос даром чудес обогати тя. Поминай нас чтущих пресветлую память твою, да зовем ти: радуйся, Сергие богомудре

Любовью ко Христу воспламененный, и за Ним с неуклонной волей последовав, всякое наслаждение плотское возненавидел ты, Преподобный, и как солнце отечеству твоему воссиял: потому и Христос даром чудес обогатил тебя. Поминай нас, почитающих пресветлую память твою, дабы мы взывали тебе: «Радуйся, Сергий богомудрый!»

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛСЯ МАТЕРИАЛ — ПОДДЕРЖИТЕ НАС!

Мы надеемся на Ваше участие и поддержку.

С Вашей помощью мы сможем сделать больше!

Далее нажмите кнопку пожертвовать и следуя инструкциям и совершите платеж.

СПАСИ ВАС ГОСПОДИ!

Днепропетровская епархия УПЦ (МП), 49027, Украина, г. Днепропетровск, Храм святителя Николая, Монастырский остров, 1,

телефоны: +38 (056) 767 19 30, +38 094 910 89 30, +38 067 708 16 52,

При использовании материалов сайта будем признательны за обратную ссылку

На сайте собраны авторские материалы, а также материалы, взятые из открытых источников.

Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам.

Если Вы являетесь автором материала и Ваше авторство не указано,

или Вы против использования материала на нашем сайте, пожалуйста, свяжитесь с администрацией сайта.

Copyright by Храм Святителя Николая на Монастырском острове

Молитвы и акафист преподобному Сергию Радонежскому

ТРОПАРЬ И КОНДАК ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ

Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником: темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Егоже действием светло украшен еси. Но, яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие Преподобне, отче наш.

Христовою любовию уязвився, Преподобне, и Тому невозвратным желанием последовав, всякое наслаждение плотское возненавидел еси, и яко солнце отечеству твоему возсиял еси, тем Христос даром чудес обогати тя. Поминай нас, чтущих пресветлую память твою, да зовем ти: радуйся, Сергие Богомудре.

МОЛИТВЫ ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ

О священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся и небесныя силы приобщивыйся, но и от нас духом любве твоея не отступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый!

Велие имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его (имена), сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия: испроси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делах благих преспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведуюшим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира.

О священная главо, Преподобне отче, преблаженне Авво Сергие великий! Не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имея дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко Господу и не презри нас, верою и любовию чтущих тя.

Поминай нас, недостойных у Престола Вседержителева и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва, аще бо и телом преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих, и всякия прелести бесовския, и козней диавольских, пастырю наш добрый; аще бо и мощей твоих рака пред очами нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с Небесными Силами, у Престола Вседержителя предстоящи, достойно веселится.

Ведуще бо тя воистинну и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся, еже молитися о нас Всесильному Богу о пользе душ наших, и испросити время на покаяние, и о невозбранном преитии от земли на Небо, мытарств же горьких, бесов, воздушных князей и вечныя муки избавитися, и Небесному Царствию наследником быти со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу. Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

О небеснаго гражданине Иерусалима, Преподобне отче Сергие! Воззри на нас (имена) милостиво и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе, на Небеси; мы на земли, низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехами своими и беззакониями; но к тебе, яко нам сродному, прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй.

Свойственно есть тебе, отче наш, благоутробие и человеколюбие: на земли живущу, не о своем токмо спасении бысть тебе попечение, но и о всех к тебе притекающих. Наставления твоя быша трость книжника скорописца, на сердце каждаго глаголы жизни начертавающая. Не телесныя токмо врачевал еси болезни, но паче душевных врач изящный явился еси, и вся твоя святая жизнь бысть зерцало всякия добродетели. Аще толик был еси, святче Божий, на земли: колик ныне еси, на Небеси! Ты днесь предстоиши Престолу Света Неприступнаго, и в нем, яко в зерцале, зриши вся наша нужды и прошения; ты водворяешися вкупе со Ангелы, о единем грешнице кающемся радующимися. И человеколюбие Божие есть неистощимо, и твое к Нему дерзновение много: не престани о нас вопия ко Господу.

Испроси предстательством твоим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением Креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Аще бо и недостойни есмы толикаго отца и ходатая, но ты, подражатель быв человеколюбия Божия, сотвори ны достойны чрез обращение от злых дел к благому житию. Вся Богопросвещенная Россия, твоими чудесы исполненная и милостями облагодетельствованная, исповедает тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя, и ихже отцем вспомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих.

Веруем, яко духом нам соприсутствуеши. Идеже бо есть Господь, якоже слово Его учит нас, тамо и слуга Его будет. Ты верный еси раб Господень, и Богу везде сущу, ты в Нем еси, и Он в тебе есть, паче же и телом с нами еси. Се нетленныя и живоносныя твоя мощи, яко сокровище безценное, вручи нам чудес Бог. Предстояще им, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременну в нуждах наших помощь.

Укрепи нас, малодушных, и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. Паству же твою духовную, тобою собранную, не престани управляти жезлом духовныя мудросте: подвизающимся помоги, разслабленныя возстави, споспеши иго Христово несть во благодушии и терпении, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженная недра Авраамова, идеже ты радостно по трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас (имена) милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар всем и коемуждо благопотребен и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

АКАФИСТ ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ

Возбранный от Царя сил Господа Иисуса, данный России воеводо и Чудотворче предивный, Преподобне отче Сергие! Прославляюще мы прославльшаго тя славы Господа, благодарственное пение воспеваем ти, ибо молитвами твоими от нашествия иноплеменных и скорбных обстояний нас присно избавляеши, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да зовем ти: Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный Чудотворче.

Ангелов Творец, предуведевый, по самовластному чистаго сердца твоего изволению, всеусердствующее Его воли исполнение, еще во чреве матерни трикратным возглашением, показа тя миру истиннаго служителя быти Святыя Троицы и научи всех вопити тебе сице:

Радуйся, прежде век, яко имаши верный раб Христов быти, предусмотренный;

радуйся, во оноже время во блаженное и небесное жилище предуставленный.

Радуйся, от чрева матерня на службу Небеснаго Царя, яко воин, хотящий верен Ему быти, призванный;

радуйся, яко благодатию Божиею оправданный.

Радуйся, не точию России, но и всей вселенней прославленный;

радуйся, трикратным твоим во чреве возглашением родителей и всех слышащих удививый.

Радуйся, по рождении своем постное иноческое житие показавый;

радуйся, от сосца матерня воздержание чудное явивый.

Радуйся, яко в среду и пяток млека никакоже вкусивый;

радуйся, родителей благих добрый и избранный плоде.

Радуйся, радости скорбящим и милости с верою у тебе просящим подателю;

радуйся, печалей злых во всяких приключениих отгонителю.

Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.

Видящи вся Россия и иныя страны данною тебе, преподобне отче Сергие, благодатию Божиею, с верою к святым твоим мощем приходящим, и скорое вспоможение, и присное преславное чудес творение, удивляются. И мы вси, веселящеся, яко имеем таковаго милостиваго помощника, Прославльшаго тя прославляюще и тя, благаго раба и вернаго слугу Господня, восхваляюще, вопием Ему: Аллилуиа.

Разум, еще сущу ти во чреве матерни, Святую Троицу прославити Иисус Христос даровавый, и веру крепкую, надежду несумненную, любовь истинную к Нему имети утвердивый, сподоби тя во имя Святыя Троицы преславный храм и обитель чудную устроити, и во ону множество инок собрати. Сего ради вернии научишася воспевати тебе тако:

Радуйся, честное Пресвятыя Троицы носило и похваление;

радуйся, добре стадо, тобою собранное, во спасение наставляяй.

Радуйся, честный образе агнцем и пастырем;

радуйся, правило веры и образе кротости духовныя.

Радуйся, святыням чистое и непорочное жилище;

радуйся, еще при жизни сподобивыйся видети Пресвятую Богородицу со двема апостолома.

Радуйся, удостоивыйся во время совершения литургии сослужения ангельскаго;

радуйся, во святую литургию в благодати Божией весь, аки во огни, стоящий.

Радуйся, оным Божественным огнем, в потир вшедым, причастивыйся;

радуйся, достоин бывый ангельскаго собеседования.

Радуйся, преисполненный всякия благостыни;

радуйся, чистоты душевныя и телесныя усердный хранителю.

Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.

Силою, данною ти свыше, будущая, яко настоящая, созерцая, возвещал еси и великому князю Димитрию о победе многочисленных прегордых агарян, хотящих Россию огнем и мечем опустошити, прорекл еси, и от своего иноческаго лика двух монахов на противных в помощь дал еси, и молитвою твоею святою к Богу вопия, на агаряны победу сотворил еси. За еже тя прославляюще и о таковой же твоей на сопротивных православному воинству помощи просяще, Богу вопием: Аллилуиа

Имуще помышление родителие твои и людие о трикратном твоем во чреве матернем в церкви глашении и удивльшеся, разумеша нечто преславное и чудное быти: и по сих уведевше твое радостное рождение, радовахуся и радостная тебе приношаху, глаголюще:

Радуйся, отроча добродушевное и благонадежное;

радуйся, детище, всякия благодати Божия исполненное.

Радуйся, пречудное в младенчестве постничество нам являяй;

радуйся, оным многих приводяй во удивление и увеселяяй.

Радуйся, яко с тобою всегда бе благодать Господня;

радуйся, от юности твоея всем сердцем и мыслию Бога возлюбивый.

Радуйся, кротость, смирение и бдение имевый;

радуйся, вся мира сего красная, яко скоро исчезающая, презревый.

Радуйся, вся плотския похоти Бога ради умертвивый;

радуйся, многообразныя козни лукаваго силою Божиею победивый.

Радуйся, многия люди от греховнаго пути ко Господу обративый и спасый;

радуйся, яко тобою сладостей духовных исполняемся.

Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.

Бури жития мира сего, присно внутренними и внешними злострадании волнующагося, преподобне отче Сергие, избавився, пришел еси во пристанище немятежное небесное, на места злачна и прохладна, идеже потоцы сладости неисповедимыя, пища славы Божия нетленная, пения и гласы празднующих. Тамо почиваеши и веселишися, со всеми ангельскими силами поя Богу: Аллилуиа.

Слышаша, преподобне отче Сергие, ближнии и дальнии ангелоподобное твое житие и благодати чудес струю выну текущую, яко молитвою твоею прокаженнии очищаются, слепии прозирают, хромии ходят и разноообразных недуг с верою притекающии здравие улучают, сих избавльшеся, вопияху к тебе таковая:

Радуйся, мироварнице, на вся недуги врачевание подавающая;

радуйся, безмездно паче естества врачу скоромилостивый.

Радуйся, милости превеликия и скорбным сострадания сокровище;

радуйся, всеусерднаго о людех промышления приятелище.

Радуйся, душу свою за человеки положити готовый;

радуйся, увеселение и отрада к тебе прибегающим.

Радуйся, мертвеца преславно молитвою твоею ожививый;

радуйся, оскудение монастырское в пищи исполнивый.

Радуйся, в сусе месте поток водный тещи у Бога испросивый;

радуйся, яко таяжде вода, молитвою твоею исцеляющи недуги, чудодействует.

Радуйся, чудес пучино, Богом излиянная;

радуйся, желаемых благ пришедшим к тебе подателю.

Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.

Боготечная пресветлая звезда явился еси, преподобне отче Сергие, небо церковное украшаяй и всех блудящих по морю страстнаго жития сего данною тебе от Солнца Правды Христа Иисуса, истиннаго Бога, благодатию озаряяй, мрак печалей и мглу всяких недуг и скорбей прогоняяй, наставляеши всех к тебе с верою притекающих на путь спасенный, к вечному Небесному Отечеству ведущий, поющих Богу: Аллилуиа.

Видев преподобный Сергий, яко в мире сем всяческая суета и тлению причастна, потщася вседушно Превечному Богу благоугодити, и воистину не вотще потрудися: премени бо тленная на нетленная, наипаче же предстояния сподобися у страшнаго Престола Владычня в славе вечней. Темже вопием ему:

Радуйся, яко идеже Христос в телеси, таможде и ты пребываеши;

радуйся, тамо, яко в зерцале, в Бозе вся Ему любезная созерцаеши.

Радуйся, яко созерцая в Нем молящихся ти о помощи, молитвою твоею им полезная ходатайствуеши;

радуйся, скорый помощниче призывающим тя во бранех православным.

Радуйся, молитвою твоею Российстей стране победы на противныя подаваяй;

радуйся, скорбящим скоропредстательный утешителю.

Радуйся, немощей телесных и душевных немздоприемный исцелителю;

радуйся, многая чудеса благодатию Духа Святаго содеваяй.

Радуйся, хромым хождение и слепым прозрение подаваяй;

радуйся, грозд винный, питающий нас и веселящий.

Радуйся, розго Христа лозы истинныя, мног плод в пособие православным творящая;

радуйся, благий рабе и верный, и добрый делателю винограда Христова.

Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.

Проповедует держава Российская, богомудре Сергие, труды твоя и болезни, бдение же и сухоядение, ради душевнаго твоего спасения подъятыя, егоже ради прослави тя Господь славою Своею Божественною. Темже, яко рай насажденный, в Церкви явился еси, имущи древо жизни Самаго Господа, от Негоже вкусившии вся скоро гибнущая в мире сем презирают и радостно в прекрасный виноград вышний входят, идеже ты, предстоя Ему, вопиеши: Аллилуиа.

Возсия Церкви и стране нашей Российстей просвещение совершенных твоих добродетелей, преподобне отче Сергие, о нихже благодаряще Отца Небеснаго, давшаго тебе толикую благодать величия Своего, к тебе, яко к теплому о нас молитвеннику, радостная воспеваем тако:

Радуйся, ангельское житие нам являяй;

радуйся, страсти греховныя уставляяй.

Радуйся, образе истиннаго смирения;

радуйся, зерцало совершеннаго терпения.

Радуйся, наставниче великий спасению;

радуйся, приводяй грешных ко исправлению.

Радуйся, известный исполнителю заповедей Христовых;

радуйся, душ немощных исцеление.

Радуйся, милостыню творити научаяй;

радуйся, ризы и брашна немощным подавати повелеваяй.

Радуйся, пустынниче, мирскую честь и богатство возненавидевый;

радуйся, постниче, от юности Богу послуживый.

Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.

Хотя избран дом Духу Святому себе сотворити, потщался еси тесным и прискорбным путем, ведущим в жизнь вечную, взем на рамо свое Крест Христов, шествовати, еже благодатию Божиею от юности твоея непорочно в творениих заповедей Господних совершив, достигл еси уготованнаго тебе в небесном всевеселом пребывании воздаяния, и тамо благодарственно поеши Богу: Аллилуиа.

Новую благодать показа всех Творец и Владыка тебе, богомудре Сергие: аще бо и умерл еси на земли плотию, но душею в вышнем селении всегда жив сый, многая и преславная чудеса в мире живущим людем действуеши, и теплым твоим ходатайством пособствуеши, вопиющим к тебе таковая:

Радуйся, девственниче душею и телом;

радуйся, иноком наставниче предивный.

Радуйся, душ наших радование;

радуйся, быстрое нищим услышание.

Радуйся, скорбящим приятное попечение;

радуйся, чистоты усердный хранителю.

Радуйся, ненадежным надеяние;

радуйся, всея России увеселение.

Радуйся, древо чудоточное рая Иисусова;

радуйся, крине райскаго прозябения.

Радуйся, миро Христова благоухания;

радуйся, яко тобою приносится радование.

Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.

Странное и преславное чудо является притекающим к тебе, богомудре Сергие: ибо данною тебе Божиею благодатию с верою просящим немедленно от всяких многообразных телесных и душевных скорбей исцеляеши, от бед избавляеши, от напастей охраняеши, и всем всяко благополезное прошение исполняеши, и вопиеши Богу: Аллилуиа.

Весь еси, преподобне отче Сергие, в вышних, но и нижних не оставляеши: присно со Христом Царем Вечным царствуеши и нас, грешных и недостойных, пред Ним воспоминаеши, моляся о спасении нашем. Темже от усердия нашего вопием к тебе сице:

Радуйся, оставльший имение и возлюбивый нищету Христову;

радуйся, достигший к неистощимому богатству.

Радуйся, Духу Святому подклонивыйся со всяким смирением;

радуйся, воине Христов непобедимый явльшийся.

Радуйся, крилома богомыслия сети вражия сокрушивый;

радуйся, смирением возвышаемый, в вечныя кровы возлетевый.

Радуйся, просвещенный внутрь благодатию;

радуйся, истребивый страстей мглу душевредную.

Радуйся, в подвизех дневных и нощных течение совершивый;

радуйся, в невечернем дни Царствия Божия присно почиваяй.

Радуйся, тамо снедения пищи разумныя сподобльшийся;

радуйся, яко того блаженства от Бога вечно удостоивыйся.

Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.

Всякое естество ангельское удивися великому свыше тебе дарованию, яко на земли невещественное житие показал еси, и во плоти, аки безплотен, явился еси. Сего ради многих чудес творения от Господа прием, чистою и боголюбезною душею твоею Того благостию к Небесным причтен еси силам, в Небесех ныне поеши всесильному Богу: Аллилуиа.

Витии многовещаннии недоумеют достойно славити тя, достойный всякия славы, славне преподобне отче Сергие, ибо пачеестественная многая преславная чудодействия, еще жив сущь, показал еси, но и по смерти тая благодатию Божиею творити не престаеши. Мы же, любовию понуждаеми, дерзаем пети тебе сице:

Радуйся, земный ангеле и небесный человече;

радуйся, во плоти живый духовно, на земли небесно.

Радуйся, в человечестве пребываяй ангельски, в мире премирно;

радуйся, душевныма твоима очима выну Господа созерцавый.

Радуйся, пред лицем Божиим, яко раб пред Господем, ходивый;

радуйся, пред Оным, яко сын пред Отцем, яко ученик пред Учителем, шествовавый.

Радуйся, яко воин пред Воеводою готов сый вся повеленная Им творити;

радуйся, добрый стада своего иночествующих наставниче и правителю.

Радуйся, шествовавый от силы в силу, дондеже явися тебе Бог богов в Сионе;

радуйся, Единаго Господа возлюбивый и к Нему очеса своя выну имевый.

Радуйся, во вся дни живота своего Его искавый и в Нем намерение полагавый;

радуйся, ничесого на Небеси и на земли, разве Христа Иисуса, видети желавый.

Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.

Спасти хотя душу твою, в юности возраста своего отреклся еси воли своея и во знамение отсечения ея постригл еси власы главы своея, и был еси монах, покоривый себе воли Божией и начальником, от Него поставленным, ихже веления тако слушал еси, яко Самаго Господа, никогда же прекословя, но слову веления исполнением дела отвещавая. Всяческая же приключения благодарно, яко верный раб, от Господа приимал еси, Емуже на Небесех предстоя, ныне вопиеши: Аллилуиа.

Стена еси всем человеком, к заступлению твоему прибегающим, преподобне богомудре Сергие. Темже и нам, к тебе приходящим и милостиваго твоего во всяких нуждах заступления у Царя Небеснаго просящим, буди стена крепкая и ограждение непреоборимое, от всяких нас бед и напастей застеняя и ограждая, за еже мы вопием тебе таковая:

Радуйся, воине Царя Небеснаго, не обязавыйся куплями житейскими, да Ему угоден будеши;

радуйся, не восхотевый двема господинома, Богу и миру, работати, но Единому Богу точию.

Радуйся, от юности на тело свое, на мир сей и диавола вооруживыйся;

радуйся, постом, поклоны, стоянием на молитве, бдением умертвивый плоть свою.

Радуйся, умертвивый оную прежде, нежели она жива страстем бяше;

радуйся, мертву содеявый гортань противу приимания сластей.

Радуйся, мертв сотворивый язык противу глаголания скверных, клеветных и ложных;

радуйся, мертвы устроивый ушеса противу слышания душевредных.

Радуйся, мертвы содеявый руце противу грабления и всяких зол творения;

радуйся, мертво сотворивый чрево противу объядения и пиянства.

Радуйся, мертва соделавый трудами чресла своя противу нечистоты;

радуйся, мертвы сотворивый нозе противу течения в путь грешников и на совет нечестивых.

Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.

Пение благодарственное благотворителю Христу Иисусу, тя, преподобне отче, прославляюще, вси православнии взывают, яко даровал ти многих чудес силу творения: слепыя просвещати, прокаженныя очищати, больныя врачевати, бесныя от демонскаго дручения свобождати, толико сильне, якоже и не у приведенным к тебе бывшим бесным, еще на пути демони от них отбегаху и ктому не возвращахуся, боящеся в тебе силы Божия, юже выну в Небесех прославляя, вопиеши Богу: Аллилуиа.

Светозарное светило в православной Российстей державе и во всей вселенней благодатию немерцающаго Солнца, Христа Иисуса, просвещающею возсиявшее, зрим тя, богомудре отче: с невещественными бо в вышних предстоя Престолу Троицы Пресвятыя, радости превеликия исполнен еси и Божественными лучами Трисолнечнаго Света осияваемь, облистаеши верныя, вопиющия к тебе таковая:

Радуйся, возшедый на гору превысоку добродетелей Божественных;

радуйся, яко от тоя удобь возшел еси на гору небесную.

Радуйся, яко от обители земныя во обитель небесную водворился еси;

радуйся, яко восходя тамо душею, нам мощи твоя святыя оставил еси.

Радуйся, яко мощи твоя исцелевают всякия скорби и болезни;

радуйся, яко мощей твоих демони трепещут.

Радуйся, яко твоя мощи комуждо в приключшихся печалех бывают увеселение;

радуйся, душею востекий в Сион Горний к Царю Небесному.

Радуйся, яко тамо предстоя, о всех к Нему тепле ходатайствуеши;

радуйся, яко благоутробие Его о всех чтущих память твою умилостивляеши.

Радуйся, стране нашей на противных победу молитвою твоею содеваеши;

радуйся, всем верным всякое прошение во их пользу исполняеши.

Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.

Благодать, данную ти от Бога, сведуще, тебе, приснаго нашего милостиваго отца, прилежно просим: пролей ныне теплую твою молитву о нас, грешных, ко Господу, яко да презрев вся наша согрешения, дарует победы на враги, яко царю Константину на Максентиа, яко Давиду на Голиафа; державу Российскую да укрепит, Церковь Свою Святую от распрей и расколов непозыблему да сохранит, обилие всяких плодов земли да дарует и вся православныя христианы да спасет и помилует, чесого от Него твоими молитвами улучити ожидающе, вопием Ему: Аллилуиа.

Поюще дивнаго во святых Своих Царя Небеснаго, прославльшаго тя, вернаго Своего раба, преподобнаго отца Сергия, милостивое твое, скорое нам во всяких нуждах и печалех поможение прославляем, ибо в тебе в Троице прославляемый Бог наш преславным многим чудодействием дивно прославися, о чесом удивляющеся вопием к тебе сице:

Радуйся, великославный Российский наш заступниче, отче Сергие;

радуйся, совершенный в добродетелех человече.

Радуйся, дивный подражателю совершенства Отца нашего Небеснаго;

радуйся, преблагий и добрый наставниче иноков.

Радуйся, образе пустынножителей и устроителю общаго жития;

радуйся, всех православных скорый помощниче и заступниче.

Радуйся, Царя Небеснаго и Бога известный умилостивителю;

радуйся, многажды заступлением твоим прошения предваряяй.

Радуйся, покрове, Богом зданный, имже покрываются мнози;

радуйся, ленивых подвигнувый твоими христоподражательными нравы.

Радуйся, доброзрачное света евангельскаго всесветлое сияние;

радуйся, Трисолнечнаго Святыя Троицы света выну просвещающее озарение.

Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.

О чудотворче преславный и заступниче всем нам во всяких бедах и скорбех скорый и пречудный, богомудре отче Сергие! Нынешнее наше приими приношение и богоприятным твоим ходатайством умоли Господа сил силу свыше православному нашему воинству на сопротивныя подати, и нам всем, Того благодатию очистившимся, от геены избавитися, и грядущая в Небесех благая улучити, вопиющим Ему: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Ангелов Творец, предуведевый, по самовластному чистаго сердца твоего изволению, всеусердствующее Его воли исполнение, еще во чреве матерни трикратным возглашением, показа тя миру истиннаго служителя быти Святыя Троицы и научи всех вопити тебе сице:

Радуйся, прежде век, яко имаши верный раб Христов быти, предусмотренный;

радуйся, во оноже время во блаженное и небесное жилище предуставленный.

Радуйся, от чрева матерня на службу Небеснаго Царя, яко воин, хотящий верен Ему быти, призванный;

радуйся, яко благодатию Божиею оправданный.

Радуйся, не точию России, но и всей вселенней прославленный;

радуйся, трикратным твоим во чреве возглашением родителей и всех слышащих удививый.

Радуйся, по рождении своем постное иноческое житие показавый;

радуйся, от сосца матерня воздержание чудное явивый.

Радуйся, яко в среду и пяток млека никакоже вкусивый;

радуйся, родителей благих добрый и избранный плоде.

Радуйся, радости скорбящим и милости с верою у тебе просящим подателю;

радуйся, печалей злых во всяких приключениих отгонителю.

Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.

Возбранный от Царя сил Господа Иисуса, данный России воеводо и Чудотворче предивный, Преподобне отче Сергие! Прославляюще мы прославльшаго тя славы Господа, благодарственное пение воспеваем ти, ибо молитвами твоими от нашествия иноплеменных и скорбных обстояний нас присно избавляеши, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да зовем ти: Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный Чудотворче.

Оценка 3.3 проголосовавших: 22
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here